close


Användbara länkar

Regler och villkor

Regler och villkor

Tack för att du besöker Meridian Global Services webbplats och läser igenom våra regler och villkor.

Friskrivning från ansvar:
Vid utarbetandet av denna sida har man ansträngt sig till sitt yttersta för att erbjuda så aktuell, korrekt och tydlig information som möjligt. Dock kan det hända att informationen innehåller oförutsedda fel och information kan komma föråldras. I synnerhet, men utan att det begränsas till vad som anges här, friskriver sig Meridian Global Services från allt ansvar för tryckfel och för att den information som kan finnas på Meridian Global Services webbsidor är korrekt eller aktuell. Meridian Global Services förbehåller sig även rätten att när som helst och utan förvarning göra ändringar.

Den information och den data som används har sammanställts av anställda vid Meridian Global Services från en mängd olika källor och kan komma att ändras utan förvarning. Meridian Global Services lämnar inga garantier och gör inga utfästelser som helst beträffande kvaliteten på, innehållet, fullständigheten eller lämpligheten hos denna information och dessa data.
Om vi uppmärksammas om missledande, felaktig eller på annat sätt olämplig information kommer vi att anstänga oss för att rätta till eller ta bort denna.

Vissa länkar på den här sidan länkar till andra webbplatser som drivs av tredje parter. Meridian gör inga utfästelser om lämpligheten eller någon annan aspekt hos den information som finns på andra webbplatser.