close

 

Nederländerna – standardmomssatsen höjs från 19 % till 21 %
04-05-2012

Nederländerna

Efter högerkoalitionsregeringens fall i förra veckan och efter två dagar av samtal, har den nybildade fempartikoalitionsregeringen i Nederländerna föreslagit åtstramningsåtgärder som bland annat innebär en höjning av standardmomssatsen från 19 % till 21 %. Höjningen bör träda i kraft i oktober 2012 och man hoppas att den kommer hjälpa till att minska det aktuella underskottet på 3 % för 2012.

Momsen på konst- och teaterbiljetter, som nyligen höjdes från den lägre momssatsen till standardmomssatsen, ska återigen sänkas till den lägre satsen på 6 % och även momsen på solpaneler sänks till 6 %. Den lägre momssatsen på 6 % förblir i nuläget oförändrad.