close

 

Tyskland - särskild momsrevision under 2011 ökade momsuttaget med nästan 3 miljarder euro
26-04-2012

Tyskland

Enligt statistikuppgifter från landets högsta ekonomiska myndighet upptäcktes nästan 2 miljarder euro i obetald moms under den särskilda momsrevision som utfördes under 2011. Resultaten från de momsrevisorer som ägnade sig åt normala årsrevisioner och skattebrottsutredningar ingår inte i siffran.

Den särskilda momsrevisionen genomförs utan hänsyn till den vanliga, årliga momsrevisionen och utan hänsyn till företagsstorlek. Under 2011 genomfördes 93 144 särskilda momsrevisioner som under året i genomsnitt sysselsatte 1 937 momsrevisorer.

Varje revisor utförde cirka 48 revisioner, vilket innebär att varje revisor upptäckte i genomsnitt nästan 1 miljon euro i obetald moms.

Det är tydligt från vad som nämns ovan att det är viktigt att säkerställa efterlevnaden av tyska momsregler till följd av det stora fokuset på momsrevision i Tyskland.